Zobacz cały wątek

Cytat: jaką masz pewność, że to akurat to schorzenie ?


A nawet jeżeli jest to to schorzenie, to nie zawsze jego objawy muszą odpowiadać przesłankom ograniczenia władzy rodzicielskiej z art. 109 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przesłanką jest tu zagrożenie dobra dziecka. Ocena należy do sądu, który jak dobrze wskazali przedpiscy, musi być zawiadomiony.
Chyba nie chaciałabyś, np. gdybyś sama była matką albo ojcem, żeby lekarz nie pozwolił wyjść Ci z dzieckiem, ze względu na nie zdiagnozowane u Ciebie schorzenie, albo żeby Cię nie wpuszczono do szpitala.

Jeżeli lekarz podejrzewa popełnienie przestępstwa, to jeżeli jest to w publicznym zoz'e, to na tym zozie jako instytucji ciązy prawny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa - art. 304 § 2 kpk

P.S. u umlaut: "ü" można zrobić np. w edytorze Word przez "Wstaw" "Symbol" a potem skopiować na forum.
Data: Czw Gru 28, 2006 3:42 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Ciekawe sprawy
Odpowiedzi: 13
Wyświetleń 2325

 

Zobacz cały wątek

W postępowaniu sądowym przy określeniu wysokości alimentów sąd kieruję się zgodnie z art. 135 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego usprawiediwonymi potrzebami dziecka oraz możliwościami materialnymi i finansowymi zobowiązanego.

Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jeżeli porozumiałaś się z ojcem dziecka, co do pozasądowego rozstrzygnięcia sprawy to uważam, że proponując jakąś kwotę powinnaś także mieć na uwadze wspomniane przesłanki. Prawo nie określa, ani minimalnych, ani maksymalnych stawek jakich można żądać tytułem alimentacji. Na pewno nie może być to jakaś niska wartość, ani też wygórowana.
Data: 2009-01-13, 15:54
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 298

Zobacz cały wątek

Cytat: że on od czasu do czasu daje jakies grosze ( dosłownie) jak trzeba chleb kupic albo dać dziecku na bilet...Notis, już to tu pisałam, ale powtórzę:
Jeśli wynagrodzenie za pracę lub inne dochody są pochłaniane przez hazard, można zawsze wnieść do sądu , aby te pieniądze w części lub w całości były wypłacane Tobie ( art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Można także pozbawić męża samodzielnego zarządzania majątkiem ( art. 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Podstawą tego są ważne powody , a z pewnością za takie można uznać hazard (lekkomyślność, nieudolność lub celowe działanie,
które powoduje naruszenie lub poważne zagrożenie interesów majątkowych
rodziny, co godzi w jej dobro.)
Może Ci się ta wiedza przyda.
Pozdrawiam,
Asia
Data: 9 Październik 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Mój partner jest Hazardzistą
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 2677

Zobacz cały wątek

Witaj.

Spróbuj porozmawiać z mamą. Twój ojciec jest zobowiązany do zaspakajania potrzeb rodziny. Jeśli wynagrodzenie za pracę lub inne dochody są pochłaniane przez hazard, można zawsze wnieść do sądu , aby te pieniądze w części lub w całości były wypłacane mamie ( art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Można także pozbawić ojca samodzielnego zarządzania majątkiem ( art. 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Podstawą tego są ważne powody , a z pewnością za takie można uznać hazard (lekkomyślność, nieudolność lub celowe działanie,
które powoduje naruszenie lub poważne zagrożenie interesów majątkowych
rodziny, co godzi w jej dobro.)

Pozdrawiam,
Asia
Data: 19 Sierpień 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Poszukuję pomocy
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 1123

Zobacz cały wątek

Witam,

zgodnie z art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych w określonych prawem przypadkach.

Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

O przyznaniu alientów każdorazowo decyduje sąd i tylko on może może zobowiązanego (np. rodzica) z tego obowiązku zwolnić na wniosek tegoż zobowiązanego. Fakt, że Ty i siostra podejmujecie pracę, a także podjęcie nauki przez Twoją siostrę w trybie zaocznym może być przesłanką do wniesienia przez Twojego tatę wniosku o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego, ale dopóki to się nie stanie ma on obowiązek płacenia alimentów, a Ty nie musisz nikogo o tym informować.
Data: 2008-10-19, 12:20
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 358

Zobacz cały wątek

Adwokatem Pana killera27 nie jestem ale jako, że jest to śledztwo a nie sprawa sądowa to postanowiłem się wypowiedzieć. Według art 1 pkt 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżonkowie mogą się wspierać ponieważ mówi on o tym że małżonkowie mają zaspokajać potrzeby rodziny, a więc i współmałżonka, a nie tylko dzieci. Pan prezydent mówi o tym że małżonkowie mogą posiadać wspólne konto a nie że maja obowiązek je posiadać oraz mówi o ty, że wtedy przekazywanie majątku jest zbędne a nie zabronione. Tak więc uważam, że śledztwo to jest zbędne i nie ma sensu kierować sprawy do sądu, jeżeli jednak Pani Safiya i Pan prokurator sądzą inaczej nie będę wnosił sprzeciwu.
Data: 2008-07-06, 22:07
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Sprawy zamknięte
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 136

Zobacz cały wątek

Cytat:
Jeżeli tata nie jest w stanie opłacać rachunków i znajduje się w stanie niedostatku to na mocy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży na Tobie i Twojej siostrze obowiązek alimentacyjny względem ojca.

Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.W zasadzie zgadza się, ale w przypadku kiedy to rodzic jest uprawniony to wystarczy udowodnić jego "niegodność" m.in. alkoholizm aby uchylić się od obowiązku alimentacyjnego.
Data: 2009-02-11, 15:34
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 214

Zobacz cały wątek

Sprawa rozwodowa nr. ZA_10

1. Wnioskodawca

Bobiq

2. Współmałżonek

daisy25

3. Charakter sprawy:

Sprawa cywilna

4. Wniosek o:

rozwód

5. Powód:

Moja żona daisy25 zrezygnowała z gry. Jej konto, zostało już dawno usunięte. Powołując się na art. 1 ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, proszę o oficjalne rozwiązanie tego związku (w WS w polu: "O mnie" dalej widnieje jako żona).

Sąd wyznacza termin 1 dzień na wypowiedzenie się stron.
Data: 2007-11-01, 16:33
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Sprawy Zakończone
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 331
Cytuję odpowiedni artykuł Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, patrz par. 3

Art. 121. [Prawa i obowiązki wynikające z przysposobienia] § 1. Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

§ 2. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

§ 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

Zobacz cały wątek

*Tomek
*ziembolfxc

Panowie, widzę tu dwa problemy:
1. To nie jest kwestia prawa cywilnego sensu stricte, a prawa rodzinnego (dokładnie: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – art. 97 §1 k.r.o.),
2. Przepis kodeksowy przepisem, a organizator może sobie ostrzejsze warunki wyznaczyć – jego prawo. I, jeżeli w regulaminie taki punkt jest, to chcąc być z nim w zgodzie należałoby wymagać podpisu obojga rodziców/opiekunów. I rzeczywiście powstaje problem jeżeli małoletni ma tylko jednego rodzica/opiekuna. Tak na marginesie, to k.r.o. wymaga zgody rodziców jedynie w „istotnych sprawach dziecka” (art. 97 §2 k.r.o.), więc na udział w zawodach zgoda jednego powinna być zupełnie wystarczająca. Czyli albo tak trzeba by to napisać, albo w ogóle nic nie pisać, skoro opieramy się o regulację kodeksową…
Data: 2009-01-08, 19:52
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wyścigi / Imprezy / Maratony
Odpowiedzi: 22
Wyświetleń 727

Zobacz cały wątek

Oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Wykonywanie tego obowiązku może polegać min. na osobistych staraniach o wychowanie dzieci, pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Nakaz wypłaty sąd wydaje w postępowaniu nieprocesowym, zatem do sądu należy złożyć wniosek (nie pozew). Sąd przed wydaniem nakazu wypłaty (w formie postanowienia) wysłucha małżonka, którego wynagrodzenia ma być wypłacane drugiemu małżonkowi. Odpis postanowienia sąd prześle pracodawcy.
Ponadto można wystąpić z powództwem do sądu o zaspokajanie potrzeb rodziny albo o alimenty. Różnica między tymi powództwami sprowadza się do tego, iż w pierwszym przypadku sąd zasądzi jedno świadczenie dla wszystkich uprawnionych (współmałżonka i dzieci) razem, a w drugim - dla każdego z uprawnionych z osobna. Obu tych roszczeń dochodzi się w postępowaniu procesowym, należy zatem złożyć do sądu pozew. Po wydaniu i uprawomocnieniu się wyroku należy go skierować do komornika w celu egzekucji.
Data: 12 Czerwiec 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Kącik prawny
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 1852

Zobacz cały wątek

W Polsce można legalnie kupić sobie dziecko

Brak nowoczesnych rozwiązań prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro prowadzi do coraz większych patologii. Okazuje się, że zupełnie legalnie można w Polsce kupić sobie dziecko. A dokładniej usługi kobiety, tzw. surogatki, która za 30 do 60 tys. zł zgodzi się na wynajęcie swojego brzucha na dziewięć miesięcy - pisze "Polska".

Za specjalną dopłatą surogatkę można nawet zamknąć w mieszkaniu i nadzorować przebieg ciąży. Po urodzeniu się dziecka kobieta ma zrzec się praw do niego. Klienci stają się rodzicami.

Wszystko odbywa się na podstawie umów cywilnych między stronami, które nie mają żadnego oparcia w przepisach prawa rodzinnego. Problem zapłodnienia in vitro matek zastępczych jest bowiem w Polsce kompletnie nieuregulowany. A to znaczy, że co nie jest zakazane, jest dopuszczalne - odpowiada Eleonora Zielińska, prof. prawa z Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorzy nowelizacji kodeksu rodzinnego, którą do Sejmu skierował rząd, problemu surogatek w ogóle nie zauważają. W przeciwieństwie do Elżbiety Szymańskiej z Piaseczna, właścicielki biura pośrednictwa między bezdzietnymi małżeństwami a kobietami chcącymi zarobić na swoim macierzyństwie.

Centrum Pośrednictwa "Elizabeth - Matki Zastępcze Surogatki" działa legalnie od początku lipca. Jest to pierwsze i jedyne w Polsce biuro, które kojarzy zastępcze matki i bezdzietne małżeństwa. Prowadząca firmę kobieta nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co stanie się z dzieckiem, rodzicami i matką. Jej prowizja wynosi od 1,2 do 2,4 tys. zł. Właścicielka chwali się, że ma już 100 klientów i trzy zapłodnione surogatki.
Data: 2008-08-27, 15:04
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń 199

Zobacz cały wątek

Stan faktyczny jest taki, że jak na razie nie ma pozwolenia na związki partnerskie. I zdaje się że dyskusja na ten temat to spekulacja..

A tak z ciekawości, skąd wiesz, że rząd nad takim projektem pracuje? Bo z tego co kojarzę, to Szyszkowska złożyła tylko projekt do marszałka senatu.

Przeczytałem ten projekt. Zastanowiło mnie jedno art. 13 stanowi, że

"Partnerzy nie mogą wspólnie przysposobić innej osoby".

Natomiast w art. 7 jest dla mnie furtka dla adopcji. Szczególnie mnie martwi ustęp 3.

Art. 7.
1. Partner jest zobowiązany do wspólnego sprawowania pieczy nad osobą, i majątkiem dziecka pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską drugiego partnera.
2. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, o którym mowa w ust.1 partner nie posiadający władzy rodzicielskiej jest zobowiązany dokonywać wszelkich czynności jakich wymaga dobro dziecka. O podjętych czynnościach powinien niezwłocznie zawiadomić drugiego partnera.
3. Partner o którym mowa w ust. 2 ma prawo do reprezentacji dziecka, o którym mowa w ust. 1 w bieżących sprawach życia codziennego w przypadku, gdy partner posiadający wyłączną władzę rodzicielską jest czasowo niezdolny do dokonywania czynności prawnych w imieniu dziecka.
4. Sąd rodzinny może ograniczyć prawa określone w ust. 3 jeżeli wymaga tego dobro dziecka.
5. Do świadczeń alimentacyjnych stosuje się przepisy art. 144 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

( kwestie osobistych animozji już pominę, bo znudziło mnie to )
Data: 2007-06-28, 16:16
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wszystkie inne tematy
Odpowiedzi: 129
Wyświetleń 3442

Zobacz cały wątek

Cytat: Jest małżeństwo, trzy lata po slubio ona zachodzi w ciaze i rodzi dziecko. mąz ma podejżenia, ze ona zdradzała. i co ma zrobic maz.

Cytat: dziecko ma 8 miesiecy.


W tej sytuacji widze jedno wyjście - zwrócenie się do prokuratora z prośbą o wystąpienie ze sprawą o zaprzeczenie ojcostwa (prokuratora nie wiąże sześciomiesięczny termin).
Jednak wyjście to sprawdziłoby się w stuacji, gdyby mąż posiadał jakieś dowody na zdradę żony. W innym przypdaku, z mojego punktu widzenia, po jabłkach.
Tak samo, jeśli doszłoby do procesu, a ojcostwo nie zostanie zaprzeczone, to przy pełnej świadomości wszystkich uczestników procesu rozwodowego, iż ojcem dziecka jest inny mężczyzna, będzie ono traktowane jako dziecko pochodzące z małżeństwa z pełnymi konsekwencjami w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej łącznie z powierzeniem jej domniemanemu ojcu, a także w zakresie alimentacji.
Trudno to udowodnic, bo nawet jesli mąż tej kobiety zrobi bez jej wiedzy test DNA to taki wynik w sądzie ważny nie jest (Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wykonanie testu na ustalenie ojcostwa (art. 97 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).
Data: 2006-10-30, 15:38
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Miłość, uczucia, problemy
Odpowiedzi: 148
Wyświetleń 2599
Temat może związany z Jurą, ale tu pokazuje ogólny zarys problemu o którym wspominaliśmy niejednokrotnie

Nowa plaga na uliczkach polskich osiedli
"Metro": Quad - terenowa czterokołowa maszyna zwana wszędołazem - staje się przekleństwem osiedlowych uliczek. W potężnych maszynach szaleją kilkuletnie dzieci. W Polsce nie ma przepisów, które by im tego zabraniały.
Gazeta podaje kilka przykładów groźnych w skutkach wypadków z udziałem dzieci i quadów i pisze, że w Polsce najwyraźniej prawo nie nadąża za rzeczywistością. - Pojęcie "quad" w prawie nie istnieje, więc raz urzędnik uzna go za ciągnik, raz za motocykl. Nie ma przepisów określających, jak rejestrować quady, kto może na nich jeździć, czy wymagane jest prawo jazdy, karta motorowerowa, kask, mówi podinsp. Wojciech Pasieczny z Komendy Stołecznej Policji.

- Uporczywe jeżdżenie przez nieletniego (poniżej 13. roku życia) quadem np. po chodniku policjant może uznać za objaw demoralizacji i skierować sprawę do sądu rodzinnego. Praktyka jest taka, że w sądzie skończyłoby się na upomnieniu, wyjaśnia karnista prof. Zbigniew Hołda z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Ale na podstawie kodeksu rodzinnego (art. 109), mówiącego o zagrożeniu dobra dziecka, a za takie można uznać zezwolenie mu na jazdę takim pojazdem, można postawić przed sądem rodziców, dodaje prof. Hołda.

Posłowie komisji infrastruktury pytani przez "Metro", czy toczą się jakieś prace nad uregulowaniem statusu quadów w Polsce, przyznawali, że "nie słyszeli o takim problemie".

Zobacz cały wątek

Cytat: W jaki sposób działać i co można zrobić jeśli ich notariusz nie uzna takiej interpretacji prawa? Co można zrobić?

Cytat: Czy potrzebne jest pełnomocnictwo rodzajowe do głosowania nad uchwałą o zmianie formy zarządu (w piśmie napisali że takie jest potrzebne co wynika z art. Art. 98. KC. gdyż ta uchwała przekracza zakres zwykłego zarządu ).

Cytat: Jeśli w akcie notarialnym wpisane są dzieci pełnoletnie to czy rodzice muszą mieć od nich pełnomocnictwa notarialne, czy też obowiązują przepisy art. 36 – 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ?

Cytat: Czy możliwe jest w przypadku uchwały o zmianie formy zarządu, żeby najpierw uchwalić uchwałę, że jedno mieszkanie to jeden głos ?

Cytat: Czy jeśli w zebraniu uczestniczy notariusz to nie ma możliwości głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (tak czytałam ale może się coś zmieniło) ?


Jest taka możliwość, ale musicie to ustalić z notariuszem.
Data: 2008-05-18, 15:19
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zebrania i głosowania
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 1534

Zobacz cały wątek

"Życie Warszawy": W ciągu najbliższych dwóch tygodni do laski marszałkowskiej ma wpłynąć projekt ustawy SLD, przewidujący za klapsa nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
Według dziennika, projekt przewiduje wpisanie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowego paragrafu, zakazującego naruszania godności i nietykalności cielesnej osób małoletnich. Gazeta przestrzega, że bicie dziecka zaczęłoby podpadać pod paragraf za znęcanie się nad rodziną.
Dziennik zwraca uwagę, że projekt Piekarskiej wzbudza zdecydowany protest prawicy. Gazeta przytacza wypowiedź posła PiS Artura Zawiszy, który twierdzi, że jest to próba wtrącania się w intymne życie rodziny, i zastanawia się, czy kolejnym krokiem będzie inwigilacja rodziców.
(źródło onet.pl)

Jasne...jeszcze niech rodzice nie mają żadnej władzy nad własnymi dziećmi a nasze społeczeństwo, szkoły i ulice na pewno będą lepiej wyglądały niż teraz. Stwierdzając, że jeśli będzie się dawać dzieciom aż taką swobodę, to już nikt nad nimi nie zapanuje.
A później powiesz coś do dizecka a dziecko ci powie "weź matka %^&*$%^#@$ bo ci *&^%&%#@$"
Data: 2006-05-24, 09:35
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Rozmowy o życiu.
Odpowiedzi: 18
Wyświetleń 2434

Zobacz cały wątek

Temat może związany z Jurą, ale tu pokazuje ogólny zarys problemu o którym wspominaliśmy niejednokrotnie

Nowa plaga na uliczkach polskich osiedli
"Metro": Quad - terenowa czterokołowa maszyna zwana wszędołazem - staje się przekleństwem osiedlowych uliczek. W potężnych maszynach szaleją kilkuletnie dzieci. W Polsce nie ma przepisów, które by im tego zabraniały.
Gazeta podaje kilka przykładów groźnych w skutkach wypadków z udziałem dzieci i quadów i pisze, że w Polsce najwyraźniej prawo nie nadąża za rzeczywistością. - Pojęcie "quad" w prawie nie istnieje, więc raz urzędnik uzna go za ciągnik, raz za motocykl. Nie ma przepisów określających, jak rejestrować quady, kto może na nich jeździć, czy wymagane jest prawo jazdy, karta motorowerowa, kask, mówi podinsp. Wojciech Pasieczny z Komendy Stołecznej Policji.

- Uporczywe jeżdżenie przez nieletniego (poniżej 13. roku życia) quadem np. po chodniku policjant może uznać za objaw demoralizacji i skierować sprawę do sądu rodzinnego. Praktyka jest taka, że w sądzie skończyłoby się na upomnieniu, wyjaśnia karnista prof. Zbigniew Hołda z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Ale na podstawie kodeksu rodzinnego (art. 109), mówiącego o zagrożeniu dobra dziecka, a za takie można uznać zezwolenie mu na jazdę takim pojazdem, można postawić przed sądem rodziców, dodaje prof. Hołda.

Posłowie komisji infrastruktury pytani przez "Metro", czy toczą się jakieś prace nad uregulowaniem statusu quadów w Polsce, przyznawali, że "nie słyszeli o takim problemie".
Data: 2008-10-29, 10:33
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Off-topic
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń 1309

Zobacz cały wątek

Dziękuję za wyjaśnienie, ale mam następne pytania.
W jaki sposób działać i co można zrobić jeśli ich notariusz nie uzna takiej interpretacji prawa? Co można zrobić?
Czy potrzebne jest pełnomocnictwo rodzajowe do głosowania nad uchwałą o zmianie formy zarządu (w piśmie napisali że takie jest potrzebne co wynika z art. Art. 98. KC. gdyż ta uchwała przekracza zakres zwykłego zarządu ).
Czy jeśli ktoś ma pełnomocnictwo ogólne na wszystkie głosowania nad uchwałami we wspólnocie, to ono nie wystarczy?
Jeśli w akcie notarialnym wpisane są dzieci pełnoletnie to czy rodzice muszą mieć od nich pełnomocnictwa notarialne, czy też obowiązują przepisy art. 36 – 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ?
Czy możliwe jest w przypadku uchwały o zmianie formy zarządu, żeby najpierw uchwalić uchwałę, że jedno mieszkanie to jeden głos ?
Czy jeśli w zebraniu uczestniczy notariusz to nie ma możliwości głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (tak czytałam ale może się coś zmieniło) ?
Będę bardzo wdzięczna za szybkie odpowiedzi. Dzisiaj byłam u kilku sąsiadów i chcą zmiany zarządu, gdyż niestety budynak ma wady, ale to są nasze przypuszczenia (odpadają tynki w mieszkaniach, ciągle palą się żarówki, są kłopoty z ciepłą wodą siecią telewizyjną i wentylacją mechaniczną). Zarządca działa cały czas w interesie developera który podpisał z nim umowę.
W sierpniu skończy się gwarancja i jak tego nie załatwimy teraz to będziemy wszystkie naprawy robić z własnych pieniędzy. Wtedy to może być najdroższy nowy budynek w mieście. Martwi nas to wszystko . Pomóżcie proszę bo macie wspaniałe pomysły.
Data: 2008-05-17, 23:38
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zebrania i głosowania
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 1534

Zobacz cały wątek

W swoim czasie odpowiadałem na podobne pytanie na łamach wydawnictwa "Zarządzanie nieruchomościami" następująco:
Głosowanie małżonków – współwłaścicieli lokalu
W myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla ważności uchwały wystarczy podpis jednego ze współmałżonków (art. 36 § 2), chyba, że drugi współmałżonek zgłosi sprzeciw, ale przed podpisaniem uchwały (Art. 361).Sprzeciw może odrzucić jedynie sąd (Art. 39).
Zgoda obojga małżonków jest wymagana jedynie wówczas, gdy uchwała wspólnoty dotyczy zbycia, nabycia, odpłatnego obciążenia oraz darowizny nieruchomości (Art. 37).
Jeśli uchwała jest podejmowana według zasady „jeden właściciel = jeden głos”, to współmałżonkom przysługuje tylko 1 głos. W razie braku porozumienia pomiędzy nimi rozstrzygnięcie należy do sądu, do którego może się zwrócić każdy z współmałżonków.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 5 marca 1964r Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) .
Uważam, że nie ma znaczenia, czy jest rozdzielność majątkowa, czy nie - analogicznie - nie ma znaczenia, czy lokal ma jednego właściciela, czy kilku współwłaścicieli - zawsze właścicielowi (właścicielom) jednego lokalu przysługuje tylko jeden głos przy głosowaniu w trybie "1=1".
Data: 2008-11-05, 10:31
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zebrania i głosowania
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 571
Cytat: Jest małżeństwo, trzy lata po slubio ona zachodzi w ciaze i rodzi dziecko. mąz ma podejżenia, ze ona zdradzała. i co ma zrobic maz.

Cytat: dziecko ma 8 miesiecy.


W tej sytuacji widze jedno wyjście - zwrócenie się do prokuratora z prośbą o wystąpienie ze sprawą o zaprzeczenie ojcostwa (prokuratora nie wiąże sześciomiesięczny termin).
Jednak wyjście to sprawdziłoby się w stuacji, gdyby mąż posiadał jakieś dowody na zdradę żony. W innym przypdaku, z mojego punktu widzenia, po jabłkach.
Tak samo, jeśli doszłoby do procesu, a ojcostwo nie zostanie zaprzeczone, to przy pełnej świadomości wszystkich uczestników procesu rozwodowego, iż ojcem dziecka jest inny mężczyzna, będzie ono traktowane jako dziecko pochodzące z małżeństwa z pełnymi konsekwencjami w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej łącznie z powierzeniem jej domniemanemu ojcu, a także w zakresie alimentacji.
Trudno to udowodnic, bo nawet jesli mąż tej kobiety zrobi bez jej wiedzy test DNA to taki wynik w sądzie ważny nie jest (Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wykonanie testu na ustalenie ojcostwa (art. 97 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).
"Życie Warszawy": W ciągu najbliższych dwóch tygodni do laski marszałkowskiej ma wpłynąć projekt ustawy SLD, przewidujący za klapsa nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
Według dziennika, projekt przewiduje wpisanie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowego paragrafu, zakazującego naruszania godności i nietykalności cielesnej osób małoletnich. Gazeta przestrzega, że bicie dziecka zaczęłoby podpadać pod paragraf za znęcanie się nad rodziną.
Dziennik zwraca uwagę, że projekt Piekarskiej wzbudza zdecydowany protest prawicy. Gazeta przytacza wypowiedź posła PiS Artura Zawiszy, który twierdzi, że jest to próba wtrącania się w intymne życie rodziny, i zastanawia się, czy kolejnym krokiem będzie inwigilacja rodziców.
(źródło onet.pl)

Jasne...jeszcze niech rodzice nie mają żadnej władzy nad własnymi dziećmi a nasze społeczeństwo, szkoły i ulice na pewno będą lepiej wyglądały niż teraz. Stwierdzając, że jeśli będzie się dawać dzieciom aż taką swobodę, to już nikt nad nimi nie zapanuje.
A później powiesz coś do dizecka a dziecko ci powie "weź matka %^&*$%^#@$ bo ci *&^%&%#@$"

Zobacz cały wątek

wyjaśniam, iż zgodnie z art. 114(2) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tzw. adopcja zagraniczna (związana ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na położone za granicami RP) jest dopuszczalna jedynie po ustaleniu, że dziecko nie może być adoptowane w kraju (brak odpowiednich kandydatów na rodziców adopcyjnych). Konieczne jest w tym względzie wyczerpanie procedury określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z dnia 30 września 2005 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1701). Zgodna biologicznych rodziców na przysposobienie dziecka przez osobę zamieszkałą za granicą nie daje podstaw do odstępstw od tej procedury. Na gruncie przedstawionej przez Pani sprawy oznacza to, że dziecko musiałoby zostać zgłoszone do ‼krajowej” adopcji i dopiero po bezskutecznym poszukiwaniu rodziny adopcyjne w całym kraju, mogłoby dojść do przysposobienia przez Państwa.

Nie jest tak latwo zaadoptowac maluch jak sie mieszka za granica.Jest to mozliwe jak najbardziej ale droga stromymi schodami pod gore!

Inna opcia to przy akcie urodzenia wpisac ojca jako tego przyszlego tate ,ale to bardzo bardzo ryzykowne!

Pozdrawiam wszystkich!
Data: 2008-06-02, 17:41
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Adopcja a prawo
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 334

Zobacz cały wątek

Sytuacja rzeczywiście nie jest ciekawa. Kwestia Twojej odpowiedzialności za długi taty związanej z współwłasnością mieszkania zależy od bardzo wielu rzeczy np. treści umów z dostawcami mediów, czy jesteś tam zameldowana itd. Trudno precyzyjnie stwierdzić czy możesz się spodziewać pozwu o zapłatę. Na pewno jeśli jesteś tam zameldowana, to sprawy się komplikują. Problem może wrócić po śmierci taty ponieważ zgodnie z art. 1031 Kodeksu Cywilnego spadkobiercy odpowiadają za długi spadkodawców.

Art. 1031. § 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.

Jeżeli tata nie jest w stanie opłacać rachunków i znajduje się w stanie niedostatku to na mocy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży na Tobie i Twojej siostrze obowiązek alimentacyjny względem ojca.

Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Data: 2009-02-05, 13:54
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 214

Zobacz cały wątek

W myśl przepisów prawa rodzinnego poza wypadkiem objętym treścią art.133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącym obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, uprawnionym do alimentacji jest ten, kto znajduje się w niedostatku.(art.133 § 2 k.r.o.). Zgodnie z tym artykułem należy spełnić łącznie dwie przesłanki, aby ubiegać się o świadczenia alimentacyjne:
1) być uprawnionym,
2) znajdować się w niedostatku.
Uprawnionym wedle kodeksu r.o. są m.in. krewni w linii prostej (a więc także rodzice).Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma znaczenia wobec uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, bowiem nie oznacza pozbawienia więzów pokrewieństwa, zatem jest Pani osobą uprawnioną.
Należy jednak pamiętać, że osoba uprawniona musi znajdować się w niedostatku, tzn. znajdować się w stanie, w którym nie ma ona żadnych lub nie ma dostatecznych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jej usprawiedliwione potrzeby i przy przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych nie potrafi ich uzyskać.
Ocena czy powyższe przesłanki względem Pani mają miejsce należy do sądu.
Data: Cz, 22 mar 2007, 14:17
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 3381

Zobacz cały wątek

Kto może adoptować dziecko?
Artykuł 1141 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi: "Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego". A więc adoptować może małżeństwo bezdzietne, bądź posiadające własne dzieci lub też osoba nie będąca w związku małżeńskim. Jednak przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 §1). Nie może ubiegać się o adopcję np. związek konkubencki.
W celu zbadania kwalifikacji osobistych kandydatów na rodziców adopcyjnych, sąd podejmuje szereg czynności, takich jak: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców, wykonanie badań psychologicznych oraz wymaga złożenia niezbędnych dokumentów - aktu urodzenia (osoby samotne), odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego (małżonkowie), zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia, wyników badań WR, prześwietlenia klatki piersiowej, zaświadczeń z poradni zdrowia psychicznego i poradni odwykowej, potwierdzenia aktualnych dochodów. W przypadku, gdy wnioskodawcy byli przygotowywani przez ośrodek adopcyjny, żąda się również opinii wystawionej przez specjalistów pracujących w tej instytucji. Osoba starająca się o przysposobienie dziecka musi być pełnoletnia. Istotna jest również różnica wieku między rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem. Kodeks nie precyzuje tego zagadnienia, stwierdzając jedynie, że: "Między przysposabiającym i przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku" (art. 1141 §2). Praktyka wskazuje jednak, że wymiar tej różnicy nie powinien przekraczać 40 lat. Oczywiście każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie i nie jest wykluczone, że sąd orzeknie przysposobienie w przypadku np. rodziców 45-letnich i niemowlęcia.
Data: 2007-11-16, 09:12
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Adopcja a prawo
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 1168

Zobacz cały wątek

Basia 12
Możesz domagać się alimentów jeszcze przed orzeczeniem rozwodu - na podstawie art. 27 i nast. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z tym, że nazywają się one "przyczynianiem się do zaspokajania potrzeb rodziny".
Po orzeczeniu rozwodu możesz domagać się alimentów dla siebie jeżeli nie zostaniesz uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, czyli np. w sytuacji gdy sąd na wniosek małżonków nie orzeka o winie, bądź też ustali, że obydwoje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia. Przesłanką tego rozstrzygnięcia jest pozostawanie w niedostatku przez małżonka, który domaga się alimentów.
Jeżeli rozwód nastąpi wyłącznie z winy męża, a jednocześnie pociąga za sobą istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej, sąd na Twoje żądanie zasądzi alimenty w odpowiednim zakresie do Twoich usprawiedliwionych potrzeb, przy czym w tej sytuacji nie musisz pozostawać "w niedostatku".
Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawaria przez uprawnionego małżonka nowego związku małżeńskiego, przy czym w tej pierwszej sytuacji, gdy rozwód nie zostanie orzeczony wyłącznie z winy małżonka zobowiązanego do alimentacji, obowiązek ten wygasa z upływem 5 lat. Wyjątkowo sąd może przedłużyć ten termin.
Oczywiście po wniesieniu pozwu o rozwód możesz domagać się przyznania bądź podwyższenia zasądzonych już alimentów na czas trwania procesu.
Data: Pn wrz 26 2005, 17:16
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Forum ogólne
Odpowiedzi: 6996
Wyświetleń 140593

Zobacz cały wątek

Przedmioty majątkowe nabyte PRZED powstaniem wspólności ustawowej (przed zawarciem małżeństwa) należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Również darowizny (przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub DAROWIZNĘ) należą do majątku osobistego (chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej).

Sprawa kredytów...
Do pewnych kwot zgoda współmałżonka nie jest wymagana.
Pytanie jednak kiedy zostały zaciągnięte te kredyty?
Jeśli po 20.01.2005 r. to proszę być spokojnym.. Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 20/01/2005 r. "mówi", że nie odpowiada się za długi małżonka, jeśli zobowiązania zostały zaciągnięte bez zgody współmałżonka.

Życzę spokojnej nocy.
Mec

PS. Może w takim razie warto złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na prokuraturze? Znęcanie się psychicznie nad drugą osobą również jest karalne. Nie jest do tego potrzebny widoczny ślad. Dobrze byłoby mieć świadków (sąsiadów).

Edycja... Jeszcze kwestia rzeczy wziętych na raty:
jeśli dobrze myślę, to najprawdopodobniej należą one do Was obojga, mimo tego, że brał je tylko mąż na siebie. W związku z tym, przy podziale majątku (jeśli najpierw będzie rozwód oczywiście) ma siostra 50% "udziałów" w tych rzeczach.
proszę również pamiętać, że przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb (hmm np. golarka) należą do majątku osobistego.

Raz jeszcze pozdrawiam
Mec
Data: Wt, 22 kwi 2008, 21:14
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń 190

Zobacz cały wątek

Przy uznaniu z zasady dziecko otrzymuje nazwisko ojca, chyba że on sam za Twoją zgodą (jeśli jesteś pełnoletnia) złoży przy uznaniu oświadczenie do protokołu, że dzicko nosić będzie Twoje nazwisko. Kwetię tę reguluje art. 89 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Art. 89. § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki; jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

Przy sądowym ustaleniu ojcostwa sytuacja jest odwrotna ponieważ zgodnie z art. 89 par 2 KRiO sąd w orzeczeniu ustalającym ojcostwo nadaje dziecku nazwisko ojca wyłącznie na wniosek matki lub dziecka. Czyli co do zasady po ustaleniu ojcostwa dziecko zachowuje nazwisko matki.

Art. 89 § 2. Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym później postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na wniosek jego przedstawiciela ustawowego nazwisko ojca. Jeżeli dziecko ukończyło lat trzynaście, do nadania nazwiska ojca potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

Pozdrawiam
Data: 2009-01-06, 18:39
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 214

Zobacz cały wątek

Witam,

co do kwestii współwłasności mieszkania to zgodnie z art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedmiot (mieszkanie) zostaje nabyty ze środków pochodzących z majątku osobistego małżonka.

Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Sąd w orzeczeniu o rozwodzie na wniosek strony rozstrzyga także o podziale majątku wspólnego.

Co do kwestii alimentów to zgodnie z art. 135 KRiO ich wysokość wysokość zależy od usprawiedliwoinych potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej. Chodzi tu o normalne potrzeby dziecka w jego środowisku.

Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Sąd przy orzekaniu bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym te o których wspomniałaś. Także warto zawrzeć je w pozwie.
Data: 2009-01-10, 19:01
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 148

Zobacz cały wątek

Sprawa w sądzie? Nie bardzo wiem o co!

Jeżeli nie zamierzacie wziąć ślubu to warto zatrosczyć się o ustalenie ojcostwa dziecka, można to zrobić na dwa sposoby: dobrowolnie przed urzędnikiem stanu cywilnego lub sądem opiekuńczym poprzez złożenie stosownego oświadczenia albo sądowo po wytoczeniu powództwa o ustalenia ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. Uznać dziecko można jeszcze przed narodzinami dziecka.

Powyzsze kwestie regulują odpowiednie przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 72. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.

Art. 75. Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte.

Art. 79. § 1. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.
Data: 2009-01-04, 14:30
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 7
Wyświetleń 424

Zobacz cały wątek

Andrew wyjete z Kodeksu Rodzinnego (http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,1964,nr,9,poz,59,ujednolicony,ustawa-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy.html):

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8 ) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Czyli jednak sie mylilam
Data: 2008-12-05, 08:46
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wszystkie inne tematy
Odpowiedzi: 9
Wyświetleń 199

Zobacz cały wątek

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzekając o alimentach bierze w szczególności pod uwagę potrzeby dziecka i możliwości finansowe osoby zobowiązenej.

Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Jeżeli opisany przez Ciebie wasz stan finansowy jest zgodny z rzeczwistością to sąd raczej nie powinien orzec o podwyższeniu alimentów. Sąd zobowiąże Twojego partnera to wyjawienia przez niego stanu finansowego, więc należy przedłożyć wszelkie dokumenty potwerdzające ich stan. Oczywiście fakt, że jesteś w ciąży będzie istotny i należałoby w trakcie rozprawy o nim wspomnieć.

Co do ewentualnego przyznania alimentów w funtach to nie bardzo wiem jaka miałaby być ku temu podstawa, ponieważ w związku z tzw. zasadą walutowości wszelkie zobowiązania z wyjątkami wg. prawa polskiego są wyrażane i orzekane w polskich złotych. Oczywiście fakt otrzymywania wynagrodzenia w funtach jest argumentem na korzyść powoda, a to za sprawą dużej różnicy w kursie walut, jednakże jeżeli wynagrodzenie to często nie wystarcza to argument ten, moim zdaniem, nie będzie miał aż takiego znaczenia.

Pozdrawiam.
Data: 2008-12-26, 20:23
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 397

Zobacz cały wątek

Witam,

zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego darowizna i to co za nią nabędziesz zalicza się do majątku osobistego małżonka.

Art. 33. (27) Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
i dalej...

W związku z tym gdy otrzymasz darowiznę i zapłacisz nią za część mieszkania przy podziale majątku będziesz mogła żądać /twojego wkładu z majątku osobistego. Także nie istnieje obawa, że te pieniądze w razie, jak to nazwałaś, niepowodzenia utracisz. Oczywiście w akcie notarialnym możesz umiścić wzmiankę o tym kto pokrywą jaką część ceny mieszkania.
Data: 2008-12-02, 19:13
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 253

Zobacz cały wątek

To zagadnienie nie dotyczy tematyki tego forum. Jednak wyjasniam.

Na podstawie art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowizne stanowią majatek odrebny każdego z małzonkow, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Do podziału przy rozwodzie wchodzi tylko dorobek małzonków.
Data: 2009-01-12, 19:43
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi: 27
Wyświetleń 2860

Zobacz cały wątek

Cytat: A czy ów dojrzała osoba zastanawia się nad tym co się stanie gdy nagle zostanie złapany przez policję? Kto będzie ponosił konsekwencje tego czynu. 14-latek czy jego rodzice? W tym wieku za wszystkie czyny niestety nie odpowiada 14 letnie dziecko tylko jego prawny opiekun, w 99% są to nasi rodzice.


Kilka słów wyjaśnienia - nieletni posiadają ograniczoną zdolność prawną, co nie oznacza jej pozbawienia, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności.

'Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich' określa przespisy postępowania w sprawach o czyny karalne względem osób, które ukończyly 13ty ale jeszcze nie 17ty r.ż. Po przekroczeniu tej granicy wieku odpowiada się już wg Kodeksu Karnego. W szczególnych sytuacjach (=zwłaszcza ze względu na okoliczności sprawy, osobę sprawcy i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych) wiek, w którym odpowiadamy z tytułu KK mozna obniżyć do 15 r.ż.

Zazwyczaj względem nieletniego sąd rodzinny orzeka środki, które przewiduje wspomniana UPN, - więc tutaj zwłaszcza Art 6. - zobowiązanie do określonych działań, np. uczestnictwo w zajęciach o charakterze terapeutycznym albo 'do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia', zastosować nadzór kuratora lub skierować do specjalistycznej placówki. (tu też w nawiązaniu do 'ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii' - art.71/72 w skrócie: o zastąpieniu kary udziałem w programie profilaktyczno-leczniczym)

Rodziców natomiast zobowiązuje się do określonych działań w celu poprawy warunków wychowawczych i zdrowotnych nieletniego (środki psychoaktywne godzą w jedno i drugie) np.współpracy z ośrodkiem specjalistycznym.A to także na podst. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.(Art.106 - zarządzenia w celu ochrony dobra dziecka). Niespełnianie tych zaleceń podlega już postępowaniu egzekucyjnemu.

Jakby nie było, nie warto robić komukolwiek takiego młynu, zwłaszcza że w polskim (już nie tyle prawie, co społeczeństwie) z takich wpadek raczej trudno się wygrzebać. No i podejście 'nie chę w nic mieszać swoich bliskich' jest fajne nie tylko w aspekcie odpowiedzialności prawnej, ale też takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności. :)

Pozdrawiam.
Data: Wto 22 Lip, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Ganja
Odpowiedzi: 203
Wyświetleń 8020

Zobacz cały wątek

Cytat: Aaa przy okazji: orientuje się ktoś, jaka jest szansa na wyciągnięcie urzędnika magistratu w plener, żeby żenić się na trawce, a nie w urzędzie?Orientuje się. Szansa jest, jak trafisz na otwartego urzędnika Pisałam chyba o tym gdzieś na forum.

Prawnie:
Dz.U.2004.161.1688
Prawo o aktach stanu cywilnego.
Rozdział 6
Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa.
Art. 58. 1. (5) Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę, której wzór i sposób noszenia określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. Podczas składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński stoją wszyscy obecni, nie wyłączając kierownika urzędu stanu cywilnego.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego.

Życiowo:
Rok temu moja siostra próbowała się z tym uporać i udało się . Wybrali miejsce i poszli pukać do urzędniczych drzwi. Postanowili podejść po ludzku - szczerze nakreślić jak sytuacja wygląda. A wyglądała tak, że siorka chciała mieć ślub w białej sukience itd., ale kościelenego nie mogli wziąć, bo wybranek był rozwodnikiem. USC klimatu raczej nie ma, więć namiastki kościelnego by nie było . Poza tym gości tyle, że trudno ich upchać w urzędowej salce. W urzędzie powiedzieli: NIE, ale pismo kazali złożyć. Czas upływał, a odp nie było. Potem nadeszła: odmowna. Nie pamiętam co w niej było, ale chyba coś na kształt, że "uzasadnione przyczyny" nie zachodzą.
Ogólnie bagno, bo:
Art. 12. 1. Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W związku z powyższym miejsce wybrane na ślub przepadło - w granicach tego konkretnego miasta, czyt.: żaden Kierownik USC z innej miejscowości nie może wchodzić w kompetencje swojego kolegi z miasta, gdzie zostało wybrane miejsce w plenerze. Pozamiatane.
Wycieczka pojechała gdzie indziej i tam się udało . Koszty jak za normalny ślub w USC. Jedynie kierowca po urzędniczkę pojechał. trzeba dostarczyć: stół, godło i krzesła dla zainteresowanych. Kobieta udzielała ślubu w plenerze pierwszy raz, więc starała się bardzo . Były cytaty z wieszczy, muzyka Sinatry spod palców orkiestry, drewniana altanka, kamienne schody i dobry nastrój . Próbować warto.
Data: 2008-01-13, 23:11
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wszystkie inne tematy
Odpowiedzi: 28
Wyświetleń 913
Cytat: A czy ów dojrzała osoba zastanawia się nad tym co się stanie gdy nagle zostanie złapany przez policję? Kto będzie ponosił konsekwencje tego czynu. 14-latek czy jego rodzice? W tym wieku za wszystkie czyny niestety nie odpowiada 14 letnie dziecko tylko jego prawny opiekun, w 99% są to nasi rodzice.


Kilka słów wyjaśnienia - nieletni posiadają ograniczoną zdolność prawną, co nie oznacza jej pozbawienia, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności.

'Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich' określa przespisy postępowania w sprawach o czyny karalne względem osób, które ukończyly 13ty ale jeszcze nie 17ty r.ż. Po przekroczeniu tej granicy wieku odpowiada się już wg Kodeksu Karnego. W szczególnych sytuacjach (=zwłaszcza ze względu na okoliczności sprawy, osobę sprawcy i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych) wiek, w którym odpowiadamy z tytułu KK mozna obniżyć do 15 r.ż.

Zazwyczaj względem nieletniego sąd rodzinny orzeka środki, które przewiduje wspomniana UPN, - więc tutaj zwłaszcza Art 6. - zobowiązanie do określonych działań, np. uczestnictwo w zajęciach o charakterze terapeutycznym albo 'do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia', zastosować nadzór kuratora lub skierować do specjalistycznej placówki. (tu też w nawiązaniu do 'ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii' - art.71/72 w skrócie: o zastąpieniu kary udziałem w programie profilaktyczno-leczniczym)

Rodziców natomiast zobowiązuje się do określonych działań w celu poprawy warunków wychowawczych i zdrowotnych nieletniego (środki psychoaktywne godzą w jedno i drugie) np.współpracy z ośrodkiem specjalistycznym.A to także na podst. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.(Art.106 - zarządzenia w celu ochrony dobra dziecka). Niespełnianie tych zaleceń podlega już postępowaniu egzekucyjnemu.

Jakby nie było, nie warto robić komukolwiek takiego młynu, zwłaszcza że w polskim (już nie tyle prawie, co społeczeństwie) z takich wpadek raczej trudno się wygrzebać. No i podejście 'nie chę w nic mieszać swoich bliskich' jest fajne nie tylko w aspekcie odpowiedzialności prawnej, ale też takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności. :)

Pozdrawiam.

Zobacz cały wątek

Cytat: Panowie, widzę tu dwa problemy:
1. To nie jest kwestia prawa cywilnego sensu stricte, a prawa rodzinnego (dokładnie: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – art. 97 §1 k.r.o.),Jurgen to akurat bardzo dobrze wiem tylko, że na egzaminie z cywila jest także prawo rodzinne;) przynajmniej na naszej uczelni. Ty tego nie musiałeś wiedzieć.
Data: 2009-01-10, 17:47
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wyścigi / Imprezy / Maratony
Odpowiedzi: 22
Wyświetleń 727

Zobacz cały wątek

Zapraszam do wypróbowania

Dzięki naszemu produktowi będą Państwo w stanie wykorzystać każdą chwilę i każde miejsce do nauki. Czy to w samochodzie, pociągu, autobusie, na spacerze, rowerze, siłowni czy podczas opalania na plaży, każdą chwilę mogą państwo wykorzystać aby doskonalić wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa. Nic nie będzie państwa rozpraszać, co zapewni szybkie i efektywne przyswojenie wiedzy.
Nasze produkty przeznaczone są przede wszystkim dla:

studentów:

* w celu przygotowania się na zajęcia np.w czasie dojazdu na uczelnie, do pracy
* w celu powtórzenia materiału
* aby przygotować się do egzaminu (np. 3 krotne odtworzenie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zajmuje około 7 godzin)
* w celu przygotowania do egzaminu na aplikacje: sądową, prokuratorską, notarialną, radcowską, adwokacką, komorniczą, itd.

aplikantów:

* w celu powtórzenia i uaktualnienia wiedzy przed zajęciami teoretycznymi, w czasie dojazdu do pracy
* dla powtórzenia zagadnienia przed rozprawą (np. dotyczących umowy leasingu, przewozu, zarzutu potrącenia)
* w celu przygotowania się do egzaminu na aplikacji (jest doskonałym wstępem do głębszych rozważań i analiz, a wersja z orzecznictwem pozwala kompleksowo przygotować się do każdego egzaminu)
* niezbędne przed egzaminem końcowym, gdy konieczne jest powtórzenia kilkudziesięciu dziedzin prawa oraz całości materiału z okresu aplikacji, a brak czasu i przemęczenie nie pozwala na ciągłe przesiadywanie w kodeksach, zbiorach orzeczeń i komentarzy itd.

praktyków:

* dla przyswojenia nowej dziedziny prawa, z której wcześniej nie korzystaliśmy
* dla poszerzenia wiedzy
* do przygotowania się przed zmianą miejsca pracy (kancelaria prawa gospodarczego, sąd wydział karny).

KRO - 14,99 zł
KRO Z ORZECZNICTWEM 29,99 zł
KC - 29,99 zł
KPC - 29,99
KK-29,99 zł
KPK - 29,99 zł
KSH - 29,99 zł
Data: 15-11-2008, 11:16
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wydział Prawa i Administracji
Wyświetleń 286

Zobacz cały wątek

Dzięki naszemu produktowi będą Państwo w stanie wykorzystać każdą chwilę i każde miejsce do nauki. Czy to w samochodzie, pociągu, autobusie, na spacerze, rowerze, siłowni czy podczas opalania na plaży, każdą chwilę mogą państwo wykorzystać aby doskonalić wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa. Nic nie będzie państwa rozpraszać, co zapewni szybkie i efektywne przyswojenie wiedzy.
Nasze produkty przeznaczone są przede wszystkim dla:

studentów:

* w celu przygotowania się na zajęcia np.w czasie dojazdu na uczelnie, do pracy
* w celu powtórzenia materiału
* aby przygotować się do egzaminu (np. 3 krotne odtworzenie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zajmuje około 7 godzin)
* w celu przygotowania do egzaminu na aplikacje: sądową, prokuratorską, notarialną, radcowską, adwokacką, komorniczą, itd.

aplikantów:

* w celu powtórzenia i uaktualnienia wiedzy przed zajęciami teoretycznymi, w czasie dojazdu do pracy
* dla powtórzenia zagadnienia przed rozprawą (np. dotyczących umowy leasingu, przewozu, zarzutu potrącenia)
* w celu przygotowania się do egzaminu na aplikacji (jest doskonałym wstępem do głębszych rozważań i analiz, a wersja z orzecznictwem pozwala kompleksowo przygotować się do każdego egzaminu)
* niezbędne przed egzaminem końcowym, gdy konieczne jest powtórzenia kilkudziesięciu dziedzin prawa oraz całości materiału z okresu aplikacji, a brak czasu i przemęczenie nie pozwala na ciągłe przesiadywanie w kodeksach, zbiorach orzeczeń i komentarzy itd.

praktyków:

* dla przyswojenia nowej dziedziny prawa, z której wcześniej nie korzystaliśmy
* dla poszerzenia wiedzy
* do przygotowania się przed zmianą miejsca pracy (kancelaria prawa gospodarczego, sąd wydział karny).

KRO - 14,99 zł
KRO Z ORZECZNICTWEM 29,99 zł
KC - 29,99 zł
KPC - 29,99
KK-29,99 zł
KPK - 29,99 zł
KSH - 29,99 zł
Data: Nie 16 Lis, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Giełda
Wyświetleń 163

Zobacz cały wątek

Według Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego Art 1 pkt 4
4) Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.
Tak więc Pan kiler27 miał prawo wysłać swojej żonie wsparcie w postaci energii i niewielkiej sumy pieniędzy.
Data: 2008-07-06, 17:47
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Sprawy zamknięte
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 136

Zobacz cały wątek

Cytat: Czy jest to prawda w sprawie pełnomocnictw notarialnych ?


W tym przypadku tak:
"Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie." Art. 99. § 1 KC.

Z jedną uwagą: mąż za żonę (i żona za męża) może zagłosować zawsze, ponieważ oboje są współwłaścicielami lokalu na zasadach współwłasności łącznej (małżeńskiej), bez żadnego pełnomocnictwa.

"W czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej do zarządu objętym nią majątkiem znajdują zastosowanie art. 36 – 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Te mówią, że każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, jeśli drugi nie sprzeciwi się zamierzanej czynności. Należy wskazać, że zasada lojalności wymaga, by małżonkowie informowali się wzajemnie o planowanych czynnościach. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą m.in. wspólnego lokalu mieszkalnego. A zatem każdy z małżonków ma prawo samodzielnie brać udział w zebraniu wspólnoty i głosować bez dodatkowego umocowania w postaci pełnomocnictwa współmałżonka. Oczywiście w zebraniu wspólnoty małżonkowie mogą uczestniczyć razem, przy czym zawsze i tak przysługuje im jeden głos.

Należy jednak pamiętać, że na mocy obowiązujących przepisów niektóre czynności dotyczące majątku wspólnego wymagają zgody współmałżonka. Zgoda współmałżonka wymagana jest do dokonania m.in.:

-Czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

-Czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal.

Gdyby zatem w porządku obrad zebrania wspólnoty przewidziane było głosowanie nad uchwałą np. o obciążeniu nieruchomości wspólnej hipoteką – małżonek głosujący we wspólnym imieniu powinien mieć zgodę współmałżonka w postaci stosownego pełnomocnictwa."
Data: 2008-05-16, 15:14
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zebrania i głosowania
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 1534

Zobacz cały wątek

Moim zdaniem najlepsze rezultaty daje metoda ustalania stanu prawnego zaczynająca się od lektury ustawy.
W art. 54§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyczytamy, że orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Data: Wt, 1 kwi 2008, 13:08
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo
Odpowiedzi: 9
Wyświetleń 195

Zobacz cały wątek

Witam,

co do gróźb oraz innych działań Twojego byłego partnera, to można powiadomić o nich prokuraturę, ponieważ zachodzi tutaj prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa z art. 190 albo 216 Kodeksu Karnego.

Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

W związku z obrażaniem Cię za pomocą środka masowego przekazu jakim jest Internet możesz dochodzić od naruszyciela odpowiedniego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną na podstawie art. 24 i 448 Kodeksu Cywilnego.

Co do pozbawienia praw rodzicielskich, to warunkiem jest ich posiadanie przez ojca. Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa to przy orzeczeniu w postępowaniu o ustalenie ojcostwa sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę drugiego. Przesłanki pozbawienia praw rodzicielskich jednego rodzica przez sąd zawiera art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Tak więc samo niemoralne zachowanie się ojca nie jest przesłanką do pozbawienia go praw rodzicielskich dopóki zachowanie takie nie wpływa na jego stosunki z dzieckiem.
Data: 2009-02-08, 09:53
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 121

Zobacz cały wątek

Witam, Twoja sprawa jest wielowątkowa i tak:

1. Skutki prawne działania teścia a ważność umowy.
Umowa darowizny mieszkania stanowiącego majątek wspólny małżonków musi dla swej ważności być zawarta przez obojga małżonków. Mówi o tym zakaz z art. 35 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W przeciwnym razie umowa jest nieważna! W związku z powyższym nie nastąpiło skuteczne przeniesienie własności nieruchomości. Żebyś była właścicielem należy jeszcze raz zawrzeć umowę darowizny.

Czy to mieszkanie zostało nabyte kiedy teść był z pierwszą czy drugą żoną?

2. Odpowidzialność karna teścia
Zachodzi tutaj bardzo duże prawdopodobiństwo popełnienia przez teścia przestępstw określonych w art. 286 i 272 Kodeksu Karnego:

Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Nieleegalność nabycia nieruchomości
Jeżeli teść oszukał organ władający lokalami sił zbrojnych, to umowa przeniesienia własności lokalu będzie nieważna. Muszę przejrzeć podaną przez Ciebie ustawę, mogą być tam podane dodatkowe sankcje za wprowadzenie organu zarządzającym lokalalmi sił zbrojnych w błąd. Na pewno mogą się domagać zwrotu nieruchomości.

Jak widzisz sprawa ma wiele wątków i z pewnością nadaje się dla profesjonalnego prawnika, warto odwiedzić radcę prawnego bądź adwokata aby w pełni przeanalizował przysługujące Ci roszczenia względem teścia. W grę może wchodzić odszkodowanie bądź zwrot korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Data: 2009-02-16, 09:49
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 253

Zobacz cały wątek

Ta ustawa została już przyjęta przez sejm w poprzedniej kadencji, więc nie widzę powodu, aby dyskutować nad nią.
Niedługo przedstawię nowelizację Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, która będzie zawierać poprawki umożliwiające prawne występowanie w imieniu dzieci w sądzie.
Data: 2007-12-22, 00:33
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Archiwum
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 220

Zobacz cały wątek

Zgodnie z przysługującym mi prawem, podpisuję się pod przyjętą przez Sejm WŚ w dniu 26.06.2008r. nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Głosowanie nr 202).

Prezydent WŚ
Raxy
Data: 2008-06-28, 22:27
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Rozporządzenia Prezydenta
Wyświetleń 28

Zobacz cały wątek

Obawiam się, że jeśli zdecydujesz się Nosferatu na wybranie własnej drogi, to rozpocznie się dla Ciebie bardzo trudny etap życia. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może Pani na drodze sądowej domagać się od rodziców alimentów. Zgodnie z art. 87 kodeksu rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Zgodnie z art. 133 § 1 Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Postępowanie sądowe na pewno potrawa dosyć długo, a przy tym trudno jest ocenić, jak wysokie alimenty mogłyby być zasądzone w tym przypadku – zależeć to będzie w dużym stopniu od zasobności majątkowej rodziców.

1976.12.17 wyrok SN III CRN 280/76 OSP 1977/11/196
Dziecku, które podjęło wyższe studia, przysługuje w stosunku do rodziców roszczenie alimentacyjne, w zasadzie do ich ukończenia. Tak jest jednak z reguły wtedy, gdy dziecko nie mające jeszcze określonego zawodu od razu po ukończeniu szkoły średniej podejmuje studia wyższe. W wypadku jednak, gdy dziecko ukończyło średnią szkołę zawodową, uzyskało konkretny zawód dający możliwość zatrudnienia i nie podjęło od razu wyższych studiów, a jego wiek przekracza znacznie normalny wiek młodzieży rozpoczynającej wyższe studia, nie może żądać od rodziców finansowania znacznie opóźnionych studiów, lecz powinno podjąć pracę zarobkową i wykorzystać szerokie możliwości, jakie Państwo stwarza osobom dorosłym w zakresie zaocznych studiów wyższych.

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (art. 133 kro). Kodeks rodzinny nie wskazuje konkretnego terminu, w którym obowiązek alimentacyjny powinien wygasnąć, natomiast posługuje się niedookreślonym zwrotem usamodzielnienia się. Usamodzielnienie się przede wszystkim nie oznacza pełnoletności. Usamodzielnienie to okoliczności faktyczne, których konsekwencją jest wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego np. ukończenie studiów, gdyż oznacza to przygotowanie do pracy zawodowej.
Data: Wt, 5 sie 03, 19:39
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Na każdy temat
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 568

Zobacz cały wątek

Cytat: wg Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 8 § 2 świadkowie muszą być pełnoletni.


Dziękuję za informację... ojoj a ja już obiecałam mojej bratanicy ze bedzie moim swiadkiem
Data: 2008-11-04, 13:45
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Ślub
Odpowiedzi: 69
Wyświetleń 1480

Zobacz cały wątek

Witam,

do separacji stosuje się art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W pozwie o sparację należy umieścić wniosek o rozstrzygnięciu o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Wzór pozwu o separację znajduje się w dziale Download (pod logo forum :)/pisma procesowe/postępowanie cywilne/pozew o separacje. Nie zawiera on jednak wniosku o rozstrzygnięcie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania - należy je dopisać.

Pozdrawaim.
Data: 2008-11-24, 20:22
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 442

Zobacz cały wątek

Witam.
Pisze na tym forum w takiej sprawie. - Mój ojciec zaginął poza granicami Polski i pozostawił swój majątek, znalazłem w internecie informacje, że mogę dostać opiekę nad jego majątkiem – kurator.
Taką treść znalazłem na jednym z portali:

,,Zabezpieczenie majątku osoby zaginionej – kurator
Istnieje możliwość sprawowania opieki nad majątkiem osoby zaginionej przez członka jej rodziny .Należy w takiej sytuacji złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw (podstawa prawna art. 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) z jednoczesnym wskazaniem osoby kuratora. Najlepiej, żeby kuratorem była osoba bliska, której zależy na zabezpieczeniu majątku zaginionego. Wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zaginionej. Taki kurator będzie mógł dokonywać różnego rodzaju czynności prawnych na rzecz majątku zaginionego, np. wynająć jego mieszkanie, tworzyć lokaty na kontach bankowych itp. Wyznaczony przez sąd kurator jest zobowiązany do zabezpieczania wszelkich środków finansowych uzyskanych w wyniku sprawowanej kurateli. Kurator musi przedstawiać sądowi sprawozdania ze sprawowanej opieki nad majątkiem. Sąd może wezwać osobę pełniącą obowiązki kuratora do przedstawienia różnego rodzaju dokumentów, np. wyciągu z konta, umowy najmu mieszkania itp.’’

Dodam, że jestem jedyną osobą mu bliską, nie ma nikogo innego kto mógłby zaopiekować się jego majątkiem. Problem polega na tym iż jestem osobą karaną, zostałem skazany w listopadzie 2005 roku za pobicie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata (tj. o czyn z art.223 kk w zb.z art.224 & 2 kk w zb. Z art. 226 & 1 kk) z tego co się orientuję moje zatarcie skazania następuje w maju 2010 roku, chodź nie jestem pewien. Bardzo proszę o pomoc, czy moja karalność stanowi jakoś przeszkodą w otrzymaniu opieki – kuratora nad majątkiem (posiadłość rolna, mieszkanie, konta bankowe) mojego ojca, a może powinienem poczekać do maja 2010 roku kiedy moje skazanie zostanie zatarte i dopiero wtedy starać się o przyznanie mi opieki nad majątkiem ojca?

Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Data: 2008-12-29, 11:54
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady Prawne
Wyświetleń 241

Zobacz cały wątek

proszę o rozwód w związku na Art.8 p,2) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. podpisano... donner
Data: 2009-01-07, 19:55
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Sprawy Zakończone
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 127

Zobacz cały wątek

Zgodnie kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozdzielność majątkowa może być wprowadzona albo przez umowę majątkową małżeńską (często zwaną intercyzą), albo na mocy orzeczenia sądu. Do dnia 20 stycznia 2008 roku w obu tych przypadkach do ustanowienia rozdzielności zawsze potrzebna była wola samych małżonków - w przypadku umowy oczywiście ich obojga, w przypadku orzeczenia sądowego - przynajmniej jednego z nich. Obecnie jednak ustanowienia rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków.
Z czego wierzyciel może żądać zaspokojenia, gdy dług zaciągnięty został bez zgody współmałżonka?

Gdy między małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej, mamy do czynienia z trzema majątkami: majątkiem wspólnym (objętym wspólnością) oraz dwoma majątkami osobistymi każdego z małżonków.

Wspólność majątkowa małżeńska jest wspólnością bezudziałową. Jak sama nazwa wskazuje, nie występują tu udziały, jak to ma miejsce w przypadku "zwykłej" współwłasności ułamkowej. Nie można zatem powiedzieć, iż mąż czy żona posiadają 1/2 udziału w nieruchomości, która należy do ich majątku wspólnego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 41 § 2), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z:

* majątku osobistego dłużnika,

* wynagrodzenia za pracę lub,

* dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,

* korzyści uzyskanych z jego praw twórcy,

* a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Wierzyciel nie może zatem sięgnąć do majątku wspólnego. A zdarza się, że to właśnie majątek wspólny jest dla wierzyciela atrakcyjny, jeśli akurat małżonek-dłużnik nie pracuje ani nie uzyskuje dochodów, a jego majątek osobisty jest niewielki. Dopiero ustanie wspólności majątkowej i podział majątku doprowadziłby do tego, że małżonek-dłużnik uzyska w drodze podziału część majątku wspólnego, z którego można by prowadzić egzekucję.

Wierzyciel nie musi czekać aż między małżonkami ustanie wspólność majątkowa. Stosownie do przepisu art. 52 § 1a K.r.o. ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Warto zwrócić uwagę, iż małżonek może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej "z ważnych powodów" (§ 1), podczas gdy wierzyciel - tylko w ww. okolicznościach. Wierzyciel musi zatem posiadać tytuł wykonawczy
Ponadto przepis wymaga, by "uprawdopodobnił", że zaspokojenie jego wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego. Uprawdopodobnienia nie należy mylić z udowodnieniem. c
Data: 15 Maj 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Kącik prawny
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 538

Zobacz cały wątek

jeśli chodzi o odebranie praw rodzicielskich to pozwolę sobie zacytować:

Przepis art. 111 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 ze zm.), stanowi, iż sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Sąd może na podstawie art. 111 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie interesują się oni trwale dzieckiem. W razie jednak, gdy przyczyna, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej ustanie, to wówczas sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

„Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej wymaga wykazania nadużycia tej władzy przez rodziców lub rażącego zaniedbania obowiązków przez nich (...).” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1958 r., sygn. akt I CR 515/58, RPEiS 1959/4). Należy jednak dodać, iż „Nie popełnia nadużycia władzy rodzicielskiej lub zaniedbania swych obowiązków wobec dziecka matka, która w związku z rozkładem pożycia małżeńskiego opuszcza męża i wiąże swoje życie z innym mężczyzną. Opuszczenie wspólnego zamieszkiwania przez jedno z małżonków i jego pożycie z inną osobą pociągnąć za sobą może odebranie mu władzy rodzicielskiej tylko w tym wypadku, gdy ustalony zostanie niekorzysty wpływ, jaki wywarł nań nowy związek, i to tak dalece niekorzystny, że zaciążył ujemnie na sytuacji, wychowaniu oraz kształtowaniu się osobowości dziecka; ujawnione w tych warunkach wychowanie dziecka w nienawiści do drugiego z rodziców będzie nadużyciem w rozumieniu art. 61 § 2 k.r. (111 § 1 k.r.o.).” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1949 r., sygn. akt Wa.C. 48/49, PiP 1950 nr 4).

Rażące zaniedbanie rodziców w spełnianiu obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej, a do takich zaniedbań należy zaliczyć m.in. ciągłe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka.

Co do zasady jednak „Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej powinien kierować się przede wszystkim dobrem dziecka oraz interesem społecznym, a nie interesem jednego czy obojga rodziców.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1981 r., sygn. akt III CRN 155/81).

Pozbawienie rodziców (rodzica) władzy rodzicielskiej wiąże się z utratą praw i obowiązków składających się na treść władzy rodzicielskiej, ale nie oznacza utraty innych praw i obowiązków łączących się ze stosunkiem rodzicielskim. W dalszym ciągu zatem wymagalny jest obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać i którego dochody z majątku są niewystarczające, aby pokryć jego koszty utrzymania i wychowania. Ponadto rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej zachowują prawo do alimentów od dziecka i co do zasady również prawo dziedziczenia po nim. Oprócz powyższego, pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu powoduje również utratę przez tych rodziców prawa do żądania wydania mu dzieci, jak orzekł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 1951 r., sygn. akt C 768/51.

W sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć do sądu wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Data: N wrz 04 2005, 14:05
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Forum ogólne
Odpowiedzi: 6996
Wyświetleń 140593